APV2

SIJOITUSVISION APV2-OPINTO-OHJELMA

Sijoitusvisio rakentaa ja toteuttaa markkinoiden vaativinta ja käytännön valmiuksiaeniten painottavaa APV2-opinto-ohjelmaa. Opiskelijan ohjaukseen ja yksilöllisten tarpeiden mukaisiin valintamahdollisuuksiin kiinnitetään erityistä huomiota.

Sijoitusvision APV2-ohjelma on käytettävissä ensimmäisen kerran marraskuun 2015 APV2-tenttiin tähtäävien opiskelijoiden tukena.

Sijoitusvision menetelmän APV2-opintojen kolme perusajatusta:

1. ohjelma painottuu vaativan sijoitusneuvontatyön kahteen ydinalueeseen:

  • sijoittamisen lainalaisuuksien ja tuotto/riski -näkökulmien syväymmärrys
  • sijoittajan verotukseen ja perheen varallisuussuhteiden järjestelyyn liittyvät neuvontataidot

2. opiskelija tekee opinnoissaan valintoja ja on niistä tilivelvollinen

3. opiskelija saa tarvitsemaansa tukea ja ohjausta läpi ohjelman, niin että jokainen voi selviytyä APV2-tentistä ensi yrittämällä

Opinto-ohjelmaan hakeminen

Sijoitusvision APV2-opinto-ohjelmaan voi hakea maaliskuussa (AaltoEE:n marraskuun APV2- tenttiin tähtäävät) tai lokakuussa (AaltoEE:n toukokuun APV2-tenttiin tähtäävät).

Hakemuksen hyväksymisen peruskriteeri on suoritettu APV1-tutkinto.

Katso AaltoEE:n järjestämän APV2-tutkinnon opintovaatimukset täältä.